Monday, October 30, 2017

E-Book Adat Gorontalo

Dalam rangka menyediakan Buku  Adat Gorontalo Kami  Perpustakaan Daerah melaksanakan alih media dokumen hasil seminar adat tahun 2007 ke dalam bentuk E-Book, kegiatan ini dilaksanakan oleh stap Perpustakaan Atas Nama Amna Noor, dan Nining Edi, mereka bukan pustakawan namun mampu menghadirkan karya nyata layaknya pustakawan.
Kegiataan ini tidak di danai atau bukan berbentuk program dalam DPA,  ini merupakan karya mereka dalam memanfaatkan waktu luang setelah melaksanakan pelayanan.

Adapun buku tersebut sebagai berikut :

1. E-Book Pohutu Momulango download  DISINI

2. E-Book Pohutu Moponika  download  DISINI

3.  E-Book Pohutu Molalugo download  DISINI

4.  E-Book Pohutu Dualolipu  DISINI

5.  E-Book Pohutu Motimamango  DISINI

6.  E-Book Pohutu Moloopu download  DISINI

Berikut yang 7, adalah E-Book "Menu Khas Gorontalo" Alihmedia buku ini sudah mendapat izin tertulis dari Bapak Arifasno Napu Dkk,  Hasil Karya Oleh Ibu. Wiwin Baderan, baik alihmedia maupun pengurusan izin.

7.  E-Book  Menu Khas Gorontalo  DISINI

Semoga bermanfaat


Kata kunci
Buku Adat Gorontalo; Pohutu Momulango download: Pohutu Moponika:   download  Pohutu Molalungo download; Pohutu Dualolipu Download: Pohutu Motimamango;  Pohutu Moloopu download; Buku Adat Gorontalo; Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo;Buku Adat Gorontalo
Buku Menu Khas Gorontalo: Buku Menu Khas Gorontalo; Buku Menu Khas Gorontalo; Buku Menu Khas Gorontalo;Buku Menu Khas Gorontalo

0 comments: